Zahradní slavnost

2018-06-26 16:27
Česká republika

Olympijský den

2018-06-20 10:00
Česká republika

Štafetový běh

2018-06-20 10:00
Česká republika

 

Běhej jako Emil - vyhlášení

2018-06-20 10:00
Česká republika

Předávání pamětních listů města

2018-06-14 11:25
Česká republika


Kliknutím otevřete fotogalerii...

Školní výlet 2. B - Kašperk

2018-06-14 08:00
Česká republika


Kliknutím otevřete fotogalerii...

Workshop s JHU v 3. A - taštička z vlny

2018-06-14 08:00
Česká republika


Kliknutím otevřete fotogalerii...

Okresní kolo lehkoatletické olympiády

2018-06-06 08:00
Česká republika

Ve středu 6.6. si výběr nejlepších atletů 2. stupně naší školy poměřil síly se sportovci ostatních škol z okresu na Lehkoatletické olympiádě pořádané pod záštitou Asociace školních sportovních klubů ČR. Žáci předvedli výborné výkony a řadili se mezi nejlepší. Na nejvyšší stupínek vystoupala Renata Turková z 8. A, a to hned ve dvou disciplínách - běh 60 m s časem 8,36 s a skok daleký, kde výkonem 457 cm dokonce překonala rekord školy. Stejně úspěšný byl i David Strouhal ze 7. B, dvě první místa – běh 60 m za 8,46 s a skok vysoký 149 cm. Dalšího zlatého medailového ocenění získal Vláďa Matsola ze 7. A v hodu kriketovým míčkem za výkon 55,75 m. Těsně pod stupni vítězů, ale s krásnými výkony skončila Mirka Doubková z 9. A ve vrhu koulí, Lucie Slišková z 6. B v hodu kriketovým míčkem, Vojta Turek z 9. A ve sprintu 60 m a štafeta mladších žáků (Strouhal David, Pokorný Ondřej, Duchoň Jaroslav a Vincík Lukáš). Pátými pozicemi se zviditelnili Radim Frk z 6. B a Vojta Turek z 9. A shodně ve skoku dalekém, Martin Tremmel z 8. B v běhu na 1500 m, Jana Ludačková z 9. A ve skoku vysokém a štafety starších žáků (Brom Patrik, Tremmel Martin, Toušek Filip, Voráček Onřej) a starších žákyň (Babková Karolína, Hušková Klára, Krakowitzerová Linda, Turková Renata). Gratulujeme a děkujeme všem 26 sportovcům z 2. stupně za sportovní reprezentaci školy.


Najdi si, co tě baví

2018-06-04 08:30
Česká republika


Kliknutím otevřete fotogalerii...

Uběhli jsme půlmaraton

2018-06-02 10:00
Česká republika

 

Den dětí se školní družinou

2018-06-01 13:00
Česká republika


Kliknutím otevřete fotogalerii...

Projekce ke Dnu dětí

2018-06-01 09:00
Česká republika

Ke Dni dětí žáci pátých tříd dostali netradiční dárek – projekci filmu „Nejsledovanější“. Jednalo se o nový filmový dokument o Youtuberech z České republiky. Přijel ho promítnout producent filmu Jindřich Trčka. U dětí sklidil tento film velký ohlas, dokonce zaujal i ty, které se o tento moderní fenomén dosud nezajímaly. Následovala beseda, která nebrala konce – tak děti zaujala. Kladly velké množství otázek, získávaly drobné odměny a ty je motivovaly k dalším otázkám a postřehům, i k vyjádření svých názorů. Třešničkou na dortu pro děti bylo neplánové telefonní spojení a následný krátký rozhovor s nejoblíbenějším dětským youtuberem KOVY.


Kliknutím otevřete fotogalerii...

Den naruby

2018-06-01 08:00
Česká republika


Kliknutím otevřete fotogalerii... 

Pasování na čtenáře

2018-05-30 14:35
Česká republika

1. A                                    1. B                                     1. C

Kliknutím otevřete fotogalerii...

Upozornění školní jídelny

2018-05-28 13:34
Česká republika

Upozorňujeme, že výdej svačinek ve školním roce 2017/2018 končí v pátek,
dne 22. června 2018.

Na měsíc září každého školního roku budou přihlášeni strávníci, kteří chodili na obědy v červnu, zároveň budou zrušeny stravovací zvyklosti (tzn. docházka pouze v určité dny). Změny v docházce a odhlášky je nutno nahlásit co nejdříve (i telefonicky), neboť strávník je automaticky přihlášen na celý měsíc, v případě, že si zasílá zálohy formou trvalého příkazu či má zřízené inkaso.

Pokud žák onemocní a nestihne si oběd odhlásit včas, má nárok pouze v 1. den nemoci si odnést oběd ve vhodných nádobách ze školní jídelny domů, a to v době určené na výdej! Ostatní dny je nutné obědy odhlásit, jinak se postupuje podle přílohy č. 1 provozního řádu. Odebírat obědy po celou dobu nemoci lze pouze v případě nahlášení u vedoucí ŠJ a zaplacení plné ceny – 62,-Kč. Jinak nelze odebírat obědy po celou dobu nemoci!

Žáci, kteří mají ve školním roce 2018/2019 zájem odebírat svačinky, se musí nahlásit nejpozději do 7. 9. 2017. Platba na měsíc září se provádí hotově, v ostatních měsících lze svačinky hradit inkasem či trvalým příkazem. Výdej svačinek začíná od 10. 9. 2018. Cena svačinky zůstává 11 Kč.
 

Zájezd 5. ročníku do Rakouska

2018-05-25 14:00
Česká republika

23. – 25. 5. 2018 se žáci 5. ročníku ze ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 měli možnost vydat na třídenní pobytový zájezd do Rakouska. Cílem bylo putování „Po stopách koněspřežky“.
První zastávkou byl Bujanov, kde se žáci v drážním domku podívali na video o stavbě dráhy z Českých Budějovic do Lince a poté si prohlédli celé muzeum. Další muzeum na děti čekalo v rakouském Kerschbaumu. Zde se žáci svezli opravdovou koňskou drahou, zažili přepřahání tažného koně z jedné strany vozu na druhou. Pak si zkusili kostýmy z té doby, vyslechli si flašinetové písně. Následovala prohlídka expozice v českém jazyce, která doplnila informace získané na české straně v muzeu v Bujanově. Na rozloučenou každý obdržel chutný čokoládový koláček s ozdobou koněspřežky, byl vynikající. Další zastávkou bylo historické město Freistadt a poté Linec. Zde se žáci podívali do pohádkové jeskyně, projeli se vláčkem, prohlédli si celé městečko. S večeří už na unavené poutníky čekali na Plattenbergu manželé Hans a Marianne Anthofer. Jejich Ferienlager je ihned vedle Elisabethwarte – 180 ti leté věže s rozhlednou, která byla postavena pro císařovnu Elisabeth. Mohli jsme se z ní podívat do kraje a byl to pohled opravdu dech beroucí.
Druhý den nás čekali v nedaleké malotřídní škole v Kürnbergu, kde se po prohlídce tříd a zkoušce „černého“ divadla hrály hry v tělocvičně. Tolik dětí pohromadě byl velký zážitek pro naše i rakouské děti. Odpoledne se jelo na prohlídku historického města Steyru. Večer se konal závod „Běž a pamatuj“ Cílem byl rychlý běh a zapamatování si německých slov a obrázků. Vyhlášení proběhlo po vyplnění pracovních listů, každý žák obdržel diplom s umístěním a rakouský nanuk.
Třetí den byl ve znamení Alp. Procházka kolem Almsee z větší části propršela, žáci viděli, jak se přepravuje dřevo z jednoho konce jezera na druhý vodní cestou a také souboj labutí. Stihli se chvilku brodit jezerní vodou, ale pak přišel prudký déšť, který je vyhnal k rychlé cestě na parkoviště. Tady se usušili, poobědvali a hurá – ujíždělo se k dalšímu cíli – jezeru Traunsee. Město Gmunden bylo poslední stanicí koněspřežné dráhy. Nyní je to město lázeňské se starou tradicí výroby zelenobílé keramiky. Na radnici visí keramická zvonkohra, která hraje lidové písně v celou hodinu. Vycházkou po promenádě cesta pokračovala k zámečku Ort, kolem kterého vedla okružní cesta s výhledy na Traunsee a okolní hory Totes Gebirge. Tady putování končilo. V podvečerních hodinách se z parkoviště autobus vypravil na zpáteční cestu s výletníky nadšenými, ale unavenými, plnými nových zážitků. Kolem osmé hodiny večerní se už děti „živé a zdravé“ setkaly se svými rodiči a mohly se podělit o své dojmy z třídenního putování. Auf Wiedersehen Österreich!!!

Za obě třídy sepsala třídní učitelka Alena Bísková


Kliknutím otevřete fotogalerii...

2. B navštívila čístičku odpadních vod

2018-05-24 09:00
Česká republika


Kliknutím otevřete fotogalerii...

 

Lehkoatletická olympiáda 2. stupně

2018-05-24 08:15
Česká republika

Dne 9. 5. 2018 proběhlo na městském stadionu školní kolo atletické olympiády 2. stupně. Velikou radost nám všem udělal velký zájem a účast žáků. Téměř stovka závodníků poměřovala síly v šesti disciplínách ve dvou kategoriích (mladší a starší žáci a žákyně). Nejlepší sportovci z každé disciplíny a v každé kategorii byli nominováni do družstev na okresní kolo lehkoatletického závodu „Pohár rozhlasu“, který se konal 16. 5. (mladší žáci a žákyně) a 17. 5. (starší žáci a žákyně). V silné konkurenci podali všichni výborné výkony. Mladší žáci (6. a 7. třída) a starší žákyně (8. a 9.třída) obsadili s malým odstupem za medailovými pozicemi 4. místo z devíti škol a mladší žákyně 6. místo ze sedmi škol okresu.  Velkého úspěchu dosáhlo družstvo starších žáků (8. a 9. třída) ve složení David Strouhal (7.B), Filip Toušek a Petr Krčmář (8.A), Ondřej Voráček, Martin Tremmel a Patrik Brom (8.B), Jakub Máčl, Vojtěch Turek a Dominik Krbálek (9. A) a Zdeněk Jedlička (9. B), kteří svým nasazením a bojovností vystoupili na stupně vítězů, na skvělé 3. místo. Patří jim velká gratulace. Tu si zaslouží i Renata Turková z 8.A, která byla oceněna jako nejlepší sportovkyně, která získala nejvíce bodů pro družstvo v jedné disciplíně.


Kliknutím otevřete fotogalerii...

Otvírání studánek

2018-05-22 10:00
Česká republika
Půvabný lidový obřad otvírání studánek si diváci připomněli při vystoupení dětí ze ZŠ Vodňanská v parku prachatického hospicu.
Samotnému obřadu předcházelo projektové vyučování s totožným tématem, které propojilo mnoho oborů (prvky hudební a taneční výchovy s lidovou slovesností, výrobu vlastních velkých šátků na baldachýn pro Královničku a pletení věnců, ochutnávku studniční i minerální vody, četbu pověsti). Zejména čištění opravdové studánky poblíž Mlýnské ulice bylo pro děti zážitkem.
Vystoupení se zúčastnily členky souboru Šumaváček a děti ze třídy 3. B. Velký dík patří paní Růženě Vincikové, která s dětmi i tento rok celé vystoupení nacvičovala.
Jitka Panglová, ZŠ Vodňanská


Kliknutím otevřete fotogalerii...

Zájezd do Anglie

2018-05-21 12:00
2018-05-25 14:00
Česká republika

21. 5. ve 13.00 hodin vyrazila část naší školy na exkurzi do daleké Anglie. Čekala nás opravdu dlouhá a náročná cesta autobusem, která byla těsně před koncem zpestřena přejezdem přes kanál La Manche na trajektu, kde nás hezky houpalo moře, a tak jsme si vyzkoušeli, jak se asi cítí opravdoví námořníci. Po vylodění v přístavu Dover jsme se opět přesunuli do autobusu a směle pokračovali do hlavního města Velké Británie.
První den strávený v Anglii nás čekala prohlídka Londýna. Do centra hlavního města jsme se dostali lanovkou Emirates, která nás převezla přes řeku Temži a poskytla nám krásný výhled na celé město, dále jsme do samého centra pokračovali metrem. V centru nás provázela paní průvodkyně a ukázala nám nejznámější památky a náměstí. Prošli jsme se po Westminster Abbey, Downing Street, prohlédli si budovu parlamentu a Buckingham Palace, viděli královskou stráž i její výměnu, navštívili Trafalgar Square a mnoho dalšího. Po prohlídce města jsme pokračovali do překrásného podmořského světa Sea Life Centre London, kde jsme mohli pozorovat žraloky, želvy, hvězdice, pirani, tučňáky aj. Z podmořského světa jsme lodí přejeli na Greenwich a překročili nultý poledník. Večer jsme se přesunuli do New Maldenu, kde si nás vyzvedli naši hostitelé.
Druhý den v Anglii nás čekala prohlídka musea Madame Tussauds. V tomto muzeu jsme se vyfotili a tváří v tvář setkali s mnoha známými osobnostmi, dozvěděli se něco o historii Anglie a povozili se ve známých anglických taxících. Odpoledne jsme navštívili filmová studia Warner Bros, v nichž se natáčela známá filmová série o Harrym Potterovi. Studia byla opravdu nádherná a leckteré z nás nadchla víc, než jsme si vůbec dokázali představit. Ve studiích byly skutečně kouzelné věci, např. vařečky samy míchaly polévku, nože samy krájely, kufry se samy balily aj., také jsme se mohli učit kouzlit, přivolat si koště nebo na něm dokonce létat. Večer nás čekal znovu přesun do New Maldenu a do hostitelských rodin.
Poslední den v Anglii jsme navštívili univerzitní město Oxford. Paní průvodkyně nás provedla centrem města, ukázala nám studentské koleje, kostel, v němž se modlí studenti Oxfordu před zkouškami, knihovnu, v níž není zavedena elektřina, největší knihkupectví na světě a jídelnu Oxfordské univerzity, která sloužila jako inspirace k natáčení několika scén filmů o Harrym Potterovi. Poté jsme si nakoupili vše potřebné na cestu zpátky, nastoupili do autobusu a vyrazili domů. Cesta do ČR byla opět zdlouhavá a náročná, ale za takové zážitky rozhodně stála.
Mgr. Lenka Andraschková


Kliknutím otevřete fotogalerii...

Dopravní hřiště s 1. B

2018-05-21 10:00
Česká republika
Kliknutím otevřete fotogalerii...

« Červen 2018 »
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Přihlášení

Prachatický deník