Projektové vyučování

Hlavním cílem projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě, spojit obsah učení se životem. Jedná se o nejkomplexnější vyučovací metodu. Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z různých stran.

Obliba projektové výuky pramení právě z toho, že tato metoda umožňuje překlenout roztříštěnost poznatků a častou odtrženost výuky od reality života.
 
Hlavním znakem projektové výuky je, že žáci projekt realizují od jeho plánování, přes realizaci, až po vytvoření konkrétního výstupu projektu a svoje zkušenosti zprostředkovávají druhým. Žáci své vědomosti využijí pro zpracování konkrétního výstupu, ale naučí se i tento výstup prezentovat, obhájit před okolím.
 
Projekty obsahují činnosti skupinové i individuální. Za jeho úspěšnou realizaci jsou odpovědni všichni žáci ve skupině. Každý za nějaký konkrétní krok.
 
Téma projektu zůstává v přirozeném kontextu a není vytrháváno ze souvislostí. Žáci se neučí na uměle vytvořených příkladech, ale na skutečných problémech. Projektová metoda vnímá svět celistvě, takový totiž ve skutečnosti je.

Výhodou výstupu z projektu je jeho hmatatelnost. Žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili. To je velmi efektivně motivuje k práci.
 
Co žákům a pedagogům projektová výuka přináší?
  • ·         spojuje učení, hru a zážitek
  • ·         umožňuje výběr rolí a témat individuálně i ve skupinách
  • ·         žáci si zvykají na spolupráci a komunikaci v týmu
  • ·         žáci zažijí pocit úspěchu
  • ·         učitelé uplatňují pozitivní hodnocení
  • ·         učitel se stává rádcem, nemá již hlavní roli jediného nositele a předkladatele informací
  • ·         uplatnění získaných dovedností v běžném životě dětí
 
Zdroj:

Napsali o projektech na naší škole:
Prachatický deník

Tato moderní forma výuky umožňuje dětem „ohmatat“ si témata, o kterých se dozvídají pouze v „papírové“ formě. Děti se již tradičně na tyto dny těší, neboť je v nich vyučování pro ně barevnější a zajímavější.
 
Z naší fotoreportáže je patrné, že projekty často propojily několik vyučovacích předmětů, čímž bylo umožněno dětem přijímat informace v souvislostech a aplikovat je do zadaných úkolů. V rámci ročníků 2. stupně probíhalo souběžně vždy několik projektů, z nichž si žáci dle svého zájmu mohli vybrat. Na 1. stupni probíhaly projekty celotřídně.
 
Například ve 4. B děti prožily oba projektové dny v husitském táboře. Mimo nezbytného vyhledávání informací se žáci dozvěděli plno zajímavostí o Prachaticích v době husitských válek. Projekt vyvrcholil výrobou husitských vlajek, zbraní a vozové hradby a byl završen bitvou u Lipan na školním hřišti. Bitva sice skončila naprostým zničením téměř všech pracně vyrobených pomůcek, ale dětem to příliš nevadilo, neboť se při projektu báječně bavily.
 
Z fotografií je zřejmé, že i v ostatních třídách proběhly zajímavé projekty.
 
Michaela Žáková 

Projektové vyučování na naší škole

 
Projektové vyučování - jaro 2014
24. a 25. 4. 2013
   
Kliknutím otevřete fotogalerii ...
 
Fotografie si lze prohlédnou i na Facebooku školy

Projektové vyučování - podzim 2013
12. a 13. 11. 2013
  
Kliknutím otevřete fotogalerii ...

Projektové vyučování - jaro 2013 
25. a 26. 4
. 2013 
Ve dnech 25. – 26. 4. 2013 proběhlo na ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 projektové vyučování. V prvních třídách se věnovali tématům Na kole i pěšky bezpečně a Využití volného času. Teoreticky i prakticky si pod vedením paní policistky Lenky Habáskové na dopravním hřišti vyzkoušeli roli
 chodce i cyklisty. Při druhém tématu nás navštívil rodič pan Beran, který dětem přiblížil zajímavou formou les a lesní živočichy, ukázal jim, že toto prostředí dává možnost dětem i dospělým smysluplné využití volného času.
Ve druhých třídách se také zabývali dopravní výchovou, druhým tématem byla zdravá výživa a voda. Během tohoto dne se podívali do obchodu zdravé výživy Meduňka a do čistírny odpadních vod.
Třetí ročník se zaměřil na Den Země a Hry našich předků. Žáci se pohybovali po škole a od dospělých zjišťovali odpovědi na otázky Jak si hráli naši předkové v dětství.
Čtvrté třídy se podívaly po Evropě a také probíraly Přírodní společenství les.
Pátá A třída zkoumala Stožeckou kapli a také Prahu, příběh naší republiky. Pátá B se zaměřila na Prahu, Evropu, navštívila archiv i místní muzeum. V rámci projektu Tady jsme doma žáci shlédli výstavu Jihočeské baroko a Jakub Bursa.
Na druhém stupni projektové vyučování probíhalo tradičním systémem, kdy si žáci vybírali témata podle svého zájmu. Někteří vařili, jiní se zabývali 19. stoletím, tvořili z přírodních materiálů koláže a další.
Tyto dva dny splnily své cíle a ukázaly dětem různé možnosti přístupu k daným tématům. Dostaly tím náměty, jak se dále rozvíjet netradiční formou.
Mgr. Alena Bísková, Mgr. Monika Jandová
 
  
Kliknutím otevřete fotogalerii...

Fotoglerie na facebooku...


Projektové vyučování - podzim 2012
12. a 13. 11. 2012
Počátkem minulého týdne – 12. a 13. 11. 2012 - se žáci celé školy zúčastnili projektového vyučování. Zkusili si učit se celý den na jediné téma. Zažili různé metody práce, museli spolupracovat ve dvojici i ve větší skupině stejně starých spolužáků. Zajímavá témata vycházela z učiva daného ročníku, nutila děti nenásilnou formou uchopit problém a hledat na něj odpovědi. Žáci si třídili svoje vědomosti, doplnili si je o nové poznatky, kreativně si doplnili i svoje zápisy – výstupy z projektového vyučování. Jsou ozdobou školních chodeb a obohacením všech, kdo se u nich zastaví a počtou si. Jaká témata byla letos na prvním stupni školy? Každý jsme jiný, Jakou vůni má podzim v první třídě, Život našich předků, rodokmen ve druhé třídě, v třetí třídě se zabývali řemesly a projektem Vodník. Čtvrtá třída zkoumala půdu a sestavovala tangramy, pátá třída zkoumala oděv našich předků a putovala za šumavským zázrakem. Děti byly nadšené a na tyto dny budou dlouho vzpomínat.
Mgr. Alena Bísková
  
Kliknutím otevřete fotobalerii...
 

 Projektové vyučování - jaro 2012
23. a 24. 4. 2012 (šk. r. 2011-12)

Ve dnech 23. – 24. 4. 2012 proběhlo na ZŠ Prachatice, Vodňanská 287 projektové vyučování. Každá třída v rámci 1. stupně si zvolila témata pro ně vhodná a pracovala na nich celý den.
Na druhém stupni si žáci vybírají z nabízených témat bez ohledu na třídu a v rámci výuky spolupracují i se spolužáky, se kterými by se jinak nesetkali.
V pátých ročnících se zaměřili na připomenutí Dne Země a na další díl projektu Tady jsme doma. Tentokrát bylo tématem Doprava lidí a věcí. Žáci navštívili místní železniční stanici, kde se dozvěděli vše o vypravování vlaků v minulosti a dnes. Poté žáci navštívili Domov seniorů Mistra Křišťana. Závěrem dne si žáci sdělili zjištěné informace a porovnali je.
Den Země byl pojat dle příprav z probíhajícího dlouhodobého projektu Recyklohraní, při kterém děti získávaly odpovědi na anketní otázky mezi žáky školy i dospělými a vybírali od nich vybité baterie. Následně pokračovaly aktivity venku, kdy děti na stanovištích pod dohledem žáků z 9. ročníků procvičovali své znalosti a dovednosti z oblasti třídění odpadů. Během dne nezapomněla celá škola také na každoroční úklid ve svém okolí.
V ostatních ročnících prvního stupně se žáci zaměřili na témata: Voda je vzácná, Společenstvo les, Hry na pastvě, Prachatické cechy, Dopravní výchova, Staré budovy ve městě a jiné. Při projektech učitelé využili možnosti spolupráce s CEV Dřípatka, s městskou knihovnou i s městským muzeem.
Nejmladší z druhého stupně, žáci 6. ročníků, zkoumali svůj smysl pro humor, vydali se po stopě raka říčního a ve školní kuchyňce si prakticky vyzkoušeli, že láska prochází žaludkem. Sedmáci se pustili do některých disciplín desetiboje, zjistili, že čísla a příroda mají ledacos společného a vyhledávali informace o státech Evropské unie. O rok starší žáci si vytvořili svůj časopis, podnikli cestu kolem světa a do vesmíru a vytvořili plakát k LOH 2012 v Londýně. „Mazáci“ z 9. ročníků pak v ekologicky zaměřeném projektu poučili všechny o tom, že baterie do koše nepatří, dali dohromady některé nápady na svou závěrečnou akademii a zalétli se podívat do dob alžbětinské Anglie.
Projektové dny jsou pro děti velkým přínosem, protože nové věci propojují s vlastními dovednostmi a znalostmi, získanými při každodenní výuce. Na všech projektech se děti nenásilnou a hravou formou dozví nové informace, které mohou využít při standardních hodinách, ale také v každodenním životě. Pozitivní ohlasy žáků i vyučujících na tento způsob výuky opět stvrdily platnost Komenského „Škola hrou“.
kol. pedagogů ZŠ Vodňanská

 Pondělí 23. 4. 2012
   

Úterý 24. 4. 2012
 

Kliknutím na foto otevřete fotogalerie z jednotlivých dnů...

 

« Říjen 2016 »
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Přihlášení

Prachatický deník