Jídelna

Kapacita jídelny:450 obědů
Počet strávníků: průměrně 360 žáků a pracovníků školy
Doplňková činnost:
ŠJ nabízí možnost závodního stravování pro podniky a instituce, průměrně 40 cizích strávníků.

tel: 388 317794, 724 130285
e-mail:
zsvodsj@centrum.cz

Vedoucí ŠJ: Bc. Markéta Ivanová
Vedoucí kuchařka:
Lenka Attendornová
Ostatní zaměstnanci:
Monika Nováková, Alena Sitterová, Dagmar Jakoubková, Petra Kolafová

Dokumenty

Jídelní lístek – obědy a svačiny
Provozní řád ŠJ
Přihláška ke stravování
Svačiny – pravidla, přihláška
Informace k platbě obědů z účtu
Podrobné informace k přihláškám a odhláškám obědů
Přihlašování, odhlašování, změna obědu přes internet
Označování alergenů v pokrmech
Hmotnost porcí

Odhlášky, způsob objednání a výběru jídla v ŠJ

Manipulovat s obědy (přihlášky a odhlášky) lze nejdéle do 7:30 hod. téhož dne. Výběr obědů č.2 se provádí minimálně 2 dny dopředu.
Odhlášky lze provádět po telefonu (388 317794, 724 130285) nebo prostřednictvím e-mailu (zsvodsj@centrum.cz)
Ve školní jídelně je možnost výběru mezi dvěma jídly. Výběr mezi jídly se provádí prostřednictvím objednávkového boxu nebo prostřednictvím portálu www.strava.cz (viz  Přihlašování, odhlašování, změna obědu přes internet)
V případě, že daný den bude počet objednávek obědu č.2 20 a méně, bude automaticky zrušeno vaření tohoto oběda a objednávka strávníka bude převedena na oběd č.1.

Informace k platbě částky za čip

Cena 115,- Kč za čip na stravování je posuzována jako vratná kauce. Po skončení stravování je nutné čip vrátit nejpozději do 6 měsíců, jinak vratná kauce za čip v hodnotě 115,- Kč propadá a bude použita na náhradu vzniklé škody. (tzn. že tato částka za čip propadá a později již čip není možné vrátit!)

Rozpis výdeje jídel

cizí strávnící
11:00 – 11:30 hod. – výdej na talíře a do jídlonosičů

žáci a pedagogové
10:45 – 13:45 hod

Strava ve školní jídelně se vydává v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí jídelny tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provoz školy.

Pokladní hodiny vedoucí školní jídelny

pondělí – čtvrtek
06:30 – 08:00
11:00 – 11:30 a 12:00 – 13:30
pátek
06:30 – 08:00
11:00 – 11:30 a 12:00 – 13:30

V těchto hodinách je vedoucí ŠJ vždy v kanceláři nebo v kuchyni na vyřizování veškeré agendy (mimo případné nemoci nebo školení). V ostatním čase, při nepřítomnosti vedoucí kanceláře, lze vše vyřídit v kuchyni. Na prodej obědů bude vždy stanoven rozpis pokladních hodin zvlášť.

Ceník jídel vařených ve školní kuchyni

Stravování dětí 1. – 4. ročník (7.-10. rok věku) *
24 kč
Stravování dětí 5. – 9. ročník (11.-14. rok věku) *
27 kč
Děti nad 15 let *
30 kč
Pravidelné stravování cizích strávníků
65 kč

* Nově, podle vyhlášky č. 107/2005, se vypočítáva cena obědu dle věku dítěte k 31.8. daného školního roku. Již není směrodatný přímo ročník, do kterého žák nastupuje, ale jeho věk k danému datu.

Ceny jídel pro cizí strávníky, Jednorázového stravování skupin

pracovní dny
sobota/neděle
snídaně
45 kč
56 kč
oběd *
65 kč
85 kč
oběd, balíček na cestu
75 kč
večeře
65 kč
85 kč

* Oběd dospělí. Žáci nad 15 let – 63,- Kč, II. st. 61,- Kč, I. st. 58,- Kč
STRAVOVÁNÍ SE POSKYTUJE 20 A VÍCEČLENNÝM SKUPINÁM.