Spolek přátel školy

SPOLEK PŘÁTEL ŠKOLY

Spolek přátel školy je na základě společného jednání rady rodičů a ředitelky školy pro školu partnerem, jako občanské sdružení podporující akce a život školy organizačně i finančně.
Důraz je kladen na dobrou spolupráci s radou rodičů ve stejných oblastech jako v minulých letech a rozšiřovat spolupráci třídního učitele a rodičů jeho třídy. Konkretizace spolupráce po jednání s radou rodičů  v průběhu roku. Cíleně zlepšovat komunikaci s rodiči, zaměřit se na osvětu, přístupy k hodnocení atd.
Tradiční akce: ples školy, táborák na závěr školního roku,  plavecký a lyžařský výcvik, finanční podpora výletů, exkurzí,  finanční podpora kulturních programů pro žáky,  turnaj v odbíjené rodiče – žáci – učitele, Den otevřených dveří, stravovací komise, spolupráce  v činnosti výchovné komise. Účast na evaluaci školy.

 Základní údaje
– Registrace 20. 1. 1992 u Ministerstva vnitra ČR
– IČO 41880528
– Stanovy Spolku jsou k dispozici u členů rady rodičů a vedení školy
– Nejvyšší orgán: rada rodičů ( zástupci jednotlivých tříd)

Členové Rady rodičů – 2017/2018
I. A
Jana Bursová, Lošťáková, Fialová
I. B
Pavel Pelikán, Hana Fialová
I. C
Jana Neumannová, Miroslava Bohdalová
II. A
Hedvika Medřická, Jana Fáberová
II. B
Radka Paulová, manželé Šimkovi
III. A
Miroslava Trůblová, Jana Fáberová
III. B
Zuzana Novotná, Ivana Krejsová
IV. A
Petra Ondrišová, Marcela Rosová, Petra Zounková
IV. B
manželé Šimkovi
V. A
Marcela Vincencová, Ivana Pokorná
V. B
Radka Čajanová
VI. A
Iva Krejsová
VI. B
Hana Paclíková, Tereza Ksandrová
VII. A
Dana Čejková
VII. B
Vanda Chvalová
VIII. A
Lucie Slišková
VIII. B
Jitka Šefránková
IX. A
Iva Turková
IX. B
Jana Kosařová

Dokumenty SPŠ

Zápis z Valné hromady SPŠ z 24. 10. 2016
Návrh rozpočtu SPŠ od 1. 9 2016 – 31. 8. 2017