Partnerské školy

PARTNERSKÉ ŠKOLY

Od roku 1990 udržuje naše škola partnerské kontakty se dvěma bavorskými školami (Neureichenau, Grafenau) i se školami v partnerských městech Prachatic (italská Impruneta, švýcarský Spiez), dochází k četným společným akcím i výměnnýzm návštěvám jak žáků, tak pedagogů i četným společným projektům. Kontakty jsou navázány i se školou v chorvatské Pule, v roce 2004 i s dolnosaskou školou v Gehrdenu u Hannoveru a v rakouském Aigen-Schlägelu.
Žáci 5., 9. tříd se pravidelně každým rokem zúčastňují kulturních, výukových, poznávacích či sportovních akcí pořádaných ve spolupráci s těmito školami. Škola pro financování těchto aktivit zpracovává projekty, převážně Phare (úspěšně od roku 1996). V posledních letech zpracovává i projekty v rámci Fondu česko-německé budoucnosti, ale i Team-sprint (výměnné pobyty) a Sokrates. Některé akce podporuje i Spolek přátel školy. V minulých letech se žáci II. stupně zúčastnili reciproční návštěvy ve Spiezu ve Švýcarsku, pravidelně poznávacích zájezdů do Anglie – Londýna, pěvecký sbor s žáky 3. – 9. tříd cestoval po rakouských Alpách a po severní Itálii. Kromě pravidelných setkání s německými školami jsou realizovány i výměnné pobyty v Bavorsku a v Prachaticích (7. – 8. třídy) a každoročně pobyty žáků 5. ročníku v Kürnbergu v předhůří rakouských Alp. Navázání partnerství se základní školou v Pule umožnilo poznávání a pobyt v Chorvatsku. Všechny tyto aktivity jsou významným přínosem pro výuku jazyků, všeobecný přehled, ale i pro podporu vzájemných vztahů mezi žáky.
Evropa bez hranic, aneb dlouhodobé kontakty, cesta k novým přátelstvím
Podobnými názvy začínaly projekty, které zpracovávala naše škola s cílem získat finanční prostředky pro dlouhodobé aktivity, které jsme uskutečňovali společně s kolegy z Volksschule am Dreissesel Neureichenau, Propst-Seyberer-Schule Grafenau a Hauptschule Aigen-Schlägl.
V červenci 1990 se pedagogové naší školy poprvé setkali s pedagogy z Neureichenau a o pár měsíců později jsme poprvé navštívili školu v Grafenau. Na těchto prvních schůzkách jsme si domluvili počáteční aktivity pro žáky i pro dospělé. Od roku 2004 byly navázány partnerské vztahy s Hauptschule v Aigen-Schläglu, se kterou jsme se již předtím setkávali každoročně na Turnaji tří zemí (Bavorsko, Rakousko a Česká republika) společně se školami z Neureichenau, Breitenbergu, Hauzenbergu a z Českého Krumlova.
Kontakty mezi pedagogy ze škol v Neureichenau, Grafenau, Aigen-Schläglu a z Prachatic se při společných zážitcích a poznávání regionu Šumavy z obou stran hranice rozvíjely nejen při společně organizovaných akcích, ale i osobními návštěvami.
Akce byly směřovány do různých oblastí, aby splnily nejen účel vzdělávací, ale i společenský a vedly i ke zdravému životnímu stylu svými např. turistickými aktivitami. Při všech těchto akcích učitelé měli vždy prostor předávat si zkušenosti z vlastní výuky a navzájem se seznamovat s novinkami ve školství našich sousedů. Nemohu opominout ani možnosti procvičování konverzace v německém jazyce. A naopak vím, že i mnozí němečtí kolegové se začali učit český jazyk.
20 let udržet společné aktivity, aniž by se staly formálními, se určitě podařilo, o čemž svědčí navázané osobní kontakty mezi pedagogy.
Za spolupráci v rámci kultury, turistiky a v oblasti environmentální výchovy s ostatními školami v příhraničním regionu Čech, Bavorska a Rakouska byla naší škole předána Stranou zelených ve Freyungu i organizací Strany zelených v Prachaticích Cena naděje a porozumění.

Schulen am Dreisessel Neureichenau
Schulstraße 3
D-94089 Neureichenau
(Německo)

http://www.schule-neureichenau.de

PROPST-SEYBERER-SCHULE GRAFENAU
HAUPTSCHULE

Rachelweg 24
94481 GRAFENAU
(Německo)

www.psms-grafenau.de

HAUPTSCHULE AIGEN-SCHLÄGEL
Linzerstrasse 23
Aigen-Schlägel 4160
(Rakousko)

DÁLE SPOLUPRACUJEME S…

REALSCHULE GEHRDEN 
Langegeldstrasse10
30989 Gehrden
(Německo)
OSNOVNA ŠKOLA
PULA-VIDIKOVAC

Nazorova ul.
Pula
(Chorvatsko)