Zájmové kroužky

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Kroužky školní družiny a
školního klubu
Sportovní klub
Pěvecký sbor
Paprsek
TV Vodník
Zdravotnický kroužek 6. – 9. roč.
Dovedné ruce
Hra ve školní skupině
Rádio Junior
Taneční kroužek
Klub zvídavých dětí
Zumba
Mladý čtenář
Fotografický kroužek
Lidové tance
Kroužek vaření
Přípravný zpěv
Atletika
Výtvarný kroužek
1. – 3. roč.
Výtvarný kroužek
4. – 9. roč.
Logopedické
cvičení
Pohybové hry 1
Včelařský kroužek