Žákovská rada

Koordinátor žákovské rady: Mgr. Šárka Grabmüllerová

Proč žákovská rada?
Žákovská rada je skupina zvolených zástupců tříd, která:
– Zajišťuje komunikaci mezi žáky, učiteli, vedení školy a ostatními pracovníky školy
– Pomáhá vytvářet pozitivní klima ve škole
– Podporuje žáky školy a pomáhá jim

Cíl žákovské rady
– Komunikovat se žáky, učiteli a s vedením školy
– Pomáhat vytvářet pozitivní klima ve škole
– Podporovat a pomáhat všem žákům školy
– Spolupodílet se na dobrém jménu školy

Práva a povinnosti žákovské rady

Člen žákovské rady:
– má právo vyjádřit své názory a požadavky
– má právo být seznámen s výsledky řešení problémů a požadavků
– má povinnost účastnit se schůzek žákovské rady
– má povinnost předat informace své třídě

Plán žákovské rady
– informace ze života školy
– pravidelné schůzky žákovské rady
– volba zástupců do studentské rady
– volba předsedy a zapisovatele
– tvorba dotazníků a anket
– seznámení s požadavky a připomínkami žáků, tříd
– řešení aktuálních požadavků a připomínek
– tvorba nástěnky
– focení zástupců, prezentace žákovské rady
– pozvání hostů na schůzky žákovské rady

Zápis ze žákovské rady

1. setkání – 7. 9. 2018
Seznámili jsme se s novými zástupci v žákovské radě, zvolili jsme zástupce do studentské rady, projednali jsme organizaci a akce v novém školním roce, zvolili jsme organizační výbor pro návštěvu kolegů z partnerské školy na Slovensku, vyplnili jsme dotazník žákovské rady, projednali jsme náměty a připomínky žáků.

2. setkání

Zhodnotili jsme dotazníky pro třídní kolektivy, poděkovali jsme organizačnímu týmu za pomoc při návštěvě pedagogů z partnerské školy, seznámili jsme se s plánem akcí na listopad a projednali jsme případné aktivity na Den laskavosti.

3. setkání – listopadové – 8. 11. 2018

Zhodnotili jsme proběhlé akce, seznámili jsme se s plánem na listopad a prosinec, vyhlásili jsme sbírku ponožek pro nemocnici, vybrali jsme aktivitu na Den laskavosti 13. 11. 2018.

4. setkání – Adventní – 10. 12. 2018

Zhodnotili jsme průběh školního roku, aktivity s partnerskou školou, adventní trhy, Den laskavosti, seznámili jsme se s aktivitami na leden, vytvořili jsme zeď vánočních přání a zadali úkol pro třídní kolektivy – novoroční přání.

5. setkání – Novoroční – 4. 1. 2019
Zhodnotili jsme průběh školního roku, vánoční aktivity, vystoupení, divadelní představení, vánoční koncert, seznámili jsme se s aktivitami na další měsíc a zadali jsme úkol pro třídní kolektivy – návrhy hřiště.

6. setkání – Valentýnské – 11. 2. 2019
Zhodnotili jsme průběh školního roku, lyžařský kurz, besedy, poděkovali jsme za reprezentaci školy na soutěžích, za návrhy hřiště, seznámili jsme se s aktivitami na další měsíc, zadali jsme úkol pro třídní kolektivy – valentýnské vzkazy.

7. setkání – Jarní
Zhodnotili jsme uskutečněné akce, poděkovali jsme za reprezentaci školy na soutěžích a vystoupeních, seznámili jsme se s plánem akcí na duben, naplánovali jsme akci „Na apríla aprílově“, kterou budeme organizovat.

8. setkání – Aprílové
Zhodnotili jsme průběh školního roku, poděkovali jsme za pomoc při akci Na apríla aprílově, seznámili jsme se s plánem akcí na květen, projednali jsme organizaci květnových akcí.

9. setkání – Májové
Poděkovali jsme za reprezentaci školy na soutěžích, zhodnotili jsme květnové akce, exkurze, výlety, seznámili jsme se s akcemi na červen, připravili jsme organizační tým pro návštěvu žáků ze Slovenska a Běhu olympijského dne.

10. setkání – závěrečné
Zhodnotili jsme červnové akce, celý školní rok, vyplnili jsme dotazník žákovské rady a školní rok jsme zakončili sladkou odměnou.