Žákovská rada

Koordinátor žákovské rady: Mgr. Šárka Grabmüllerová

Proč žákovská rada?
Žákovská rada je skupina zvolených zástupců tříd, která:
– Zajišťuje komunikaci mezi žáky, učiteli, vedení školy a ostatními pracovníky školy
– Pomáhá vytvářet pozitivní klima ve škole
– Podporuje žáky školy a pomáhá jim

Cíl žákovské rady
– Komunikovat se žáky, učiteli a s vedením školy
– Pomáhat vytvářet pozitivní klima ve škole
– Podporovat a pomáhat všem žákům školy
– Spolupodílet se na dobrém jménu školy

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKOVSKÉ RADY

Člen žákovské rady:
– má právo vyjádřit své názory a požadavky
– má právo být seznámen s výsledky řešení problémů a požadavků
– má povinnost účastnit se schůzek žákovské rady
– má povinnost předat informace své třídě

Plán žákovské rady
– informace ze života školy
– pravidelné schůzky žákovské rady
– volba zástupců do studentské rady
– volba předsedy a zapisovatele
– tvorba dotazníků a anket
– seznámení s požadavky a připomínkami žáků, tříd
– řešení aktuálních požadavků a připomínek
– tvorba nástěnky
– focení zástupců, prezentace žákovské rady
– pozvání hostů na schůzky žákovské rady

ZÁPIS ZE ŽÁKOVSKÉ RADY

1. setkání – 7. 9. 2018
Seznámili jsme se s novými zástupci v žákovské radě, zvolili jsme
zástupce do studentské rady, projednali jsme organizaci a akce v novém
školním roce, zvolili jsme organizační výbor pro návštěvu kolegů z
partnerské školy na Slovensku, vyplnili jsme dotazník žákovské rady,
projednali jsme náměty a připomínky žáků.