Den jazyků

Každoročně si na naší škole připomínáme Den jazyků Hallo! Hello! Bonjour! ¡Hola Здравейте!. I letos byly pro žáky 1. a 2. stupně připraveny zajímavé činnosti, ve kterých si žáci procvičovali své jazykové dovednosti. V rámci hodin anglického a německého jazyka navštívili různá stanoviště rozmístěná po celé škole, kde plnili připravené úkoly na procvičení komunikačních dovedností a slovní zásoby. Nejzajímavější místností byla pro žáky určitě nově vybudovaná relaxační místnost. Zde si každý žák zapůjčil polštář, anglický nebo německý časopis a mohl si nerušeně v klidu číst. Krátká prezentace přečteného článku samozřejmě nechyběla. Pro příští rok připravují učitelé cizích jazyků opět něco zajímavého.

Předchozí článek
Následující článek