Upozornění pro strávníky – změna bankovního spojení

Upozorňujeme Vás na zásadní změnu úhrady stravného. V důsledku nevyhovujících podmínek v poskytovaných službách peněžního ústavu jsme byli nuceni provést úpravy v platbách.

Do 16. listopadu 2018 proveďte následující:

  1. Zrušte stávající příkaz k inkasu pro účet č. 0100211171/0800, vedený u České spořitelny.
  2. Zadejte nový příkaz k inkasu pro účet č. 115-8225800267/0100, vedený u Komerční banky, datum pravidelné platby nastavte na 22. každého měsíce, variabilní symbol neuvádějte.
  3. Platby prostřednictvím trvalého příkazu budou možné naposledy v prosinci 2018. Poté je nezbytné povolit inkaso nebo platit obědy hotově v kanceláři školy.

Případné dotazy na telefonním čísle 388 317 794.   

Bc. Ivanová Markéta, vedoucí školní jídelny

Předchozí článek
Následující článek