Prvňáčci z Vodňanky potěšili seniory…

V rámci Dne laskavosti se do Domova seniorů Mistra Křišťana vypravili žáci z obou prvních tříd ze ZŠ Prachatice, Vodňanská 287. Nacvičili si společně rozmanité vystoupení, jako „ochutnávku“ z toho, co se již stihli naučit od začátku školního roku. Cílem bylo potěšit klienty domova svým půlhodinovým programem plným lidových písní, básní, říkadel, hrou na flétničky, nechyběly ani hry na tělo. Babičky byly vtaženy do vystoupení, zpívaly sborem jim známé písničky, recitovaly i některé říkanky. Pomáhaly pochovat panenky, které děti využily při ukolébavce „Halí, belí“. Pod taktovkou Mgr. Aleny Bískové zaznělo i několik lidových písní, které zahrály děti na flétničky. Musíme je pochválit, co všechno se na tento nástroj za dva měsíce v kroužku „Přípravného zpěvu – zpíváme s flétničkou“ již naučily. Překvapením pro ně bylo předání přáníčka od žáků II. B Mgr. Moniky Jandové a domácích jablíček ze zahrádky paní učitelky Bískové, které děti předaly během recitace říkadla „Byla jedna babka…“ V rámci pracovní výchovy se děti naučily předem vyrábět papírové čepice, které zde využily při zpěvu pochodové písně „Tluče bubeníček“ vedené Mgr. Hromádkovou. Nasadily si je nejen sobě, ale i seniorům v obecenstvu. Třešničkou na dortu bylo závěrečné popovídání si s babičkami o jejich dětství. Děti si odnášely nejen radost z prvního letošního vystoupení, ale i sladkou pozornost od vedení domova. Celým programem milým slovem i hrou na kytaru provázela třídní učitelka Alena Bísková.
Třídní učitelky Mgr. Alena Bísková a Mgr. Martina Hromádková

Předchozí článek
Následující článek