Otevření centra zájmového vzdělávání

Místní akční skupina Šumavsko a ZŠ Vodňanská v Prachaticích představují centrum zájmového vzdělávání
Místní akční skupina (MAS) Šumava naplňuje od roku 2016 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Prachatice II. Cílem projektu (zkráceně MAP) je navázat partnerství mezi školami, aktéry ve vzdělávání dětí a žáků do 15 let na Prachaticku, komunikovat s nimi a připravovat společné vzdělávací aktivity.
Do projektu zapojeno zhruba 95% mateřských, základních a základních uměleckých škol z Prachaticka.
Jedním z výstupů MAP je strategický dokument pro oblast vzdělávání, tzv. Místní akční plán na roky 2018 – 2023. Dokument obsahuje investiční potřeby všech základních, mateřských, základních uměleckých škol i domů dětí a mládeže v celkové výši kolem 0,6 miliardy korun. Některé ze záměrů se daří uskutečnit díky MAS Šumavsko a programu IROP. Příkladem je projekt ZŠ Vodňanská v Prachaticících. “Každý, kdo žádá finance z IROPu, musí mít záměr zanesený právě v MAP. Tento projekt zahrnuje také vzdělávací akce pro učitele, rodiče, vzdělávací aktivity pro děti a žáky, například exkurze,” zdůraznila Šárka Kůsová, ředitelka MAS Šumavsko.
Základní škola Vodňanská v Prachaticích dostala v předstihu vánoční dárek díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj, Integrovanému regionálnímu operačnímu programu a Místní akční skupině Šumavsko. Jedná se o centrum zájmového vzdělávání. Původně chátrající a rozpadající se objekt přitom sloužil jako skladiště nepotřebných věcí. Budovu ve dvoře areálu školy zrekonstruovala firma RENO Šumava, a. s. Místopředseda představenstva společnosti Ivo Grabmüller se hrdě hlásí k bývalým žáků školy a pamatuje si, že tehdy školník choval v objektu prase.
“Rekonstrukce stála bezmála tři miliony korun. Projekt zahrnoval vybudování učebny, kde se žáci budou v rámci volnočasových aktivit zdokonalovat ve výuce cizích jazyků a digitálních technologií, výstavbu sociální zařízení a pořízení schodolezu pro bezbariérový přístup do prvního patra. Díky koordinaci stavebních prací byla celá rekonstrukce realizována v rekordně krátkém čase. Zahájení provozu v opravené části plánujeme ve druhém pololetí školního roku,” uvedla ředitelka ZŠ Vodňanská Petra Sandanyová.

Předchozí článek
Následující článek