Mezigenerační setkávání – ZŠ Vodňanská a Domova seniorů Mistra Křišťana