Učitelé ze Slovenska na Vodňance

18. 10. 2019 se na naší škole uskutečnila pracovní schůzka s učiteli z partnerské školy v Dobré Nivě. Na této schůzce se učitelé dohodli na termínech vzájemných návštěv žáků a na dalších podrobnostech týkajících se projektu Erasmus + s názvem „Žili jsme v jednom státě- Československu“. Společný projekt bude probíhat v období dvou let, během nichž se uskuteční celkem čtyři vzájemné návštěvy. V letošním školním roce se první návštěva uskuteční 16. 2. – 21. 2. 2019 na naší škole a druhá 11. 5. – 16 .5. 2020 na škole slovenské. Žáci budou společně zpracovávat témata týkající se vzájemné historie, kultury, sportu a tradic. Během vzájemné spolupráce navážou určitě i nová přátelství.

Předchozí článek
Následující článek