Návštěva školy z Grafenau

9. 12. 2019 k nám zavítala milá návštěva z naší partnerské školy z Grafenau. Přijela sem třída pana učitele Maxe Mandla. Žáci třídy pana Mandla se společně s žáky ze sedmých tříd naší školy rozdělili do tří skupin. První dvě skupiny byly rozděleny do dvou sportovních družstev a poslední skupina se celý den věnovala základům první pomoci.
První sportovní skupina se rozčlenila do jazykově smíšených skupin a hráli turnaj ve florbalu. Druhá sportovní skupina se stejně jako ta první rozdělila do smíšených družstev a hrála vybíjenou na všechny možné způsoby. A poslední skupina se odebrala do prostor školní družiny, kde opět ve smíšených skupinkách plnili různé úkoly. Červený kříž zapůjčil naší škole několik figurín, a tak se na nich mohli žáci učit, jak zachránit člověka, jak správně nacvičit masáž srdce a zajistit další životně důležité funkce.
Žáci spolupracovali dohromady a snažili se společně dorozumět. Podle rozzářených očí, snahy dohromady komunikovat a smíchu se dá hodnotit, že akce se žákům líbila. Na konci dne byli všichni žáci obdarováni medailí a sladkou odměnou. Celá tato akce se mohla uskutečnit díky grantu z Jihočeského kraje a díky pomoci Červeného kríže.

Předchozí článek
Následující článek