Prázdninové plavání aneb „Dokážu ti pomoci?“

Úrazy způsobené tonutím jsou typické pro dětský věk a mají často ty nejtragičtější následky. Velmi významnou roli v předcházení tonutí hraje aktivní i pasivní prevence – znalost plavání a použití správných ochranných pomůcek tyto úrazy téměř úplně eliminuje.
Právě proto jsme společně s ředitelkou ČČK Mgr. Zuzanou Pelikánovou (rámci spolupráce školního klubu a školní družiny s ČČK ) zaměřily prázdninovou akci pro děti na praktický nácvik první pomoci a seznámení se základními postupy při poskytování první pomoci v případě tonutí.
Projektový půlden byl rozdělen na dvě části. V první teoretické se děti dozvěděly jak se bezpečně koupat, jak skočit do neznámé vody, jaké použít záchranné pomůcky, jak bezpečně poskytnout adekvátní první pomoci v případě tonutí a jak předcházet situacím ohrožující život a jak je důležité osobní bezpečí. Pro úplnost jsme tuto aktivitu doplnily Desaterem bezpečného koupání v bazénu, Desaterem bezpečného pobytu u vody a příručkou Resuscitace dětí a dospělých, které si po skončení akce děti odnesly domů.
Druhá praktická část proběhla přímo v bazénu. Děti jsme nejdříve prověřily ze znalosti plavání a názorně jim ukázaly, jak vytáhnou tonoucího z vody na okraj bazénu. Po rozplavání se rozdělily do dvojic, ve kterých si postupně zkoušely jak táhnout tonoucího ve vodě. Také se snažily hodit druhému záchranný kruh.
Za odměnu si pak děti mohly volně zaplavat, vyskotačit se v dětském bazénu se skluzavkou a vyhřát ve vířivce. Domů pak odcházely s pocitem, že už ví, jak druhému v případě tonutí pomoci.
J.T.

Předchozí článek
Následující článek