Recyklohraní – recyklohrajeme již 11 let

Dovolte, abychom si v čase, kdy vzpomínáme na uplynulých 30 let od Sametové revoluce a kdy se stále častěji ozývají upozornění na nutnost ochrany našeho životního prostředí, připomněli více než desetileté působení naší školy v celostátním projektu „Recyklohraní“.

Co je  Recyklohraní?
Škola je do tohoto projektu zapojena od jeho vzniku 1. září 2008. V prvním roce bylo do soutěže zapojeno 1 603 škol. Jedná se o školní recyklační program, který je zaměřen na realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů spojenou s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady. Rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů.
Po celý rok žáci 1. i 2. stupně plní zadané úkoly, při nichž využívají znalostí z různých oborů – českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy, přírodovědy, fyziky, přírodopisu, ochrany životního prostředí aj. Pro představu si zadání i řešení některých prací (bohužel jsme neuchovali záznamy všech splněných úkolů) můžete prohlédnout.
Za splněné úkoly získává škola body, které může vyměnit za různé ceny z nabídky speciálního katalogu podle vlastního výběru. Za nasbírané body jsme například získali v průběhu našeho zapojení do projektu stolní hokej, stůl pro stolní tenis, mikroskop do kabinetu přírodopisu a keyboard pro hudební výchovu.
V současné době se projektu účastní 3 781 škol. Kromě plnění úkolů získáváme body za sběr baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Chcete nám s jejich sběrem pomoci? Rádi přijmeme vybité baterie, rozbité elektrické hračky, nefunkční mixéry, šlehače, žehličky, konvice, mobily, … Prostě vše, co potřebovalo ke svému chodu elektrický proud. DÉKUJEME!

časopis 1. stupneň

časopis 2. stupneň
Předchozí článek
Následující článek