Projektový den Srdce

Celý den nás provázela hra „Buď můj Valentýn“. Předchozí den si každý vylosoval jméno spolužáka, kterému bude dělat po celou dobu drobné radosti a laskavosti, aniž by se to daný člověk dozvěděl.
14. února jsme se všichni sešli oblečení v růžových a červených tónech plní očekávání, co všechno nás čeká.
Nejprve proběhlo rozdělení do skupin, ve kterých děti pracovaly po zbytek dne. Každá skupina obdržela obálku s indiciemi ve formě fotografií, ze kterých musely vyluštit slovo, které jednotlivé obrázky spojovalo. Následně se skupiny sešly, sdělily si vyluštěná slova a musely z nich do připraveného schématu sestavit smysluplnou větu – Dnes slavíme svátek svatého Valentýna.
Následovala práce s legendou o knězi Valentýnovi. Text byl rozstřihán na pět částí a rozlepen na školní chodbě. Děti si ve skupině rozdělily role – sběrač informací, zapisovatel/tlumočník. Každý sběrač měl 1 minutu na to, aby doběhl na chodbu a zapamatoval si z nalezené části textu co nejvíce informací (tento proces proběhl 5x, aby měl každý možnost najít všechny části legendy). Poté vše, co mu utkvělo v paměti, nadiktoval zapisovateli, který sesbírané informace dále přetlumočil třídě. Srovnání zápisků dětí s originální verzí legendy bylo mnohdy úsměvné :).
„Oddechli“ jsme si nácvikem písně Nám se stalo něco překrásného z filmové pohádky Lotrando a Zubejda. Děti si rozdělily role a pěly jako o život.
Abychom nezapomněli na to, že jsme ve škole, koukli jsme se na slovo srdce i z hlediska českého jazyka a hledali jsme rozdíly v přídavných jménech srdčitý, srdcový, srdeční, srdečný a srdnatý.
V jazykové části dostaly děti rozstřihané kartičky slovíček týkajících se Valentýna a lásky obecně a snažily se k nejrůznějším jazykům přiřadit odpovídající výrazy. Vše jsme společně zkontrolovali a s pomocí překladače si zkoušeli i jejich správnou výslovnost.
Nemohli jsme ale opomenout ani další předměty. Naučili jsme se, jak nejsnáze změřit svůj tep, zjistili, jaký tep máme v klidovém stavu, po deseti dřepech, po jedné minutě výskocích na židli, kolikrát nám srdce odbije za minutu, za pět minut, za den apod.
Na památku na tento den jsme vyrobili dvě velká srdce vytvořená z malých papírových růžiček. Práce to byla mravenčí, ale stála za to.
Den nemohl být skončen jinak, než sdělením si vlastních pocitů z celého dne, ohodnocením jednotlivých aktivit a samozřejmě prozrazením tajných Valentýnů :).

Předchozí článek
Následující článek