Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
žádost o přijetí nebo odklad povinné školní docházky naleznete na webových stránkách jednotlivých škol. Zde bude i informace, kde budou tyto formuláře dostupné i v listinné podobě.
Danou žádost si vytiskněte a vyplněnou doručte v zalepené obálce do poštovní schránky na budově dané školy.

Stanovený termín pro doručení je
od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Další možná podání žádosti jsou:
– datovou schránkou
– mailem s elektronickým podpisem

Na kontaktu, který uvedete (e-mail) Vás budeme informovat o přiděleném registračním čísle. Seznam přijatých žáků, tedy přehled registračních čísel, vyvěsíme na webu školy a na úřední desce školy dne:

5. 5. 2020

Žádost o odklad povinné školní docházky podávejte až ve chvíli, kdy budete mít obě nezbytné přílohy, které přiložíte k této žádosti:
– doporučení o odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny (nebo Speciálně pedagogického centra)
– doporučení o odkladu od dětského lékaře

O rozhodnutí o odkladu Vás budeme informovat.
Vaše kontakty využijeme i ohledně schůzek, které se budou týkat budoucích prvňáčků.
ZŠ Prachatice, Národní 1018, Mgr. Hana Bolková, tel 724 206 310
ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, Mgr. Bc. Petra Sandanyová, tel 773 981 806
ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, Mgr. Lenka Králová, tel. 723 833 752
ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 387, Mgr. Miroslava Kunešová, tel. 388 317 613

S přáním pevného zdraví
ředitelky základních škol

Zápisový dotazník
Formulář_žádost o odklad