Informace pro rodiče a žáky 21.4.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že rostou dotazy, které se týkají návratu dětí do školy, reaguji na možný budoucí vývoj.

25. května 2020 se podle vyjádření představitelů ministerstev mají žáci 1. stupně vrátit do školních lavic. Jestli to tak opravdu bude a za jakých podmínek je teď prozatím v rovině úvah a možných variant. Nemám žádné jiné informace, než máte vy, z denních zpráv, z tiskových konferencí a z webu MŠMT. Je to ještě relativně dlouhá doba předjímat, kam kterého žáka zařadíme, kdo ho bude učit, jak se bude stravovat a podobně. Pojďme společně ještě vyčkat na přesnější informace, kterých bude jistě s blížícím se termínem návratu do školy přibývat. Stejně tak informace o konání letních táborů. Určitě jste zaregistrovali nejednostnost v informacích ze strany jednotlivých ministerstev. Zatím ani k táborům nemáme informace. Jakmile budeme vědět konkrétní kroky, postupy a pravidla určitě vám je neprodleně sdělíme. Je tedy zbytečné zahlcovat dotazy třídní učitele, neřeknou vám nic jiného, než jsem vám teď napsala. Společně vyčkejme na další pokyny od nadřízených orgánů.

Zápisové lístky

Pro žáky 9. a 5. ročníků budou od středy 22. dubna 2020 připravené v kanceláři školy zápisové lístky. Tam si je v dopoledních hodinách v pondělí a středu můžete vyzvednout, případně po telefonické dohodě si můžete domluvit jiný termín nebo jiný způsob předání.

Výuka

Neustále platí, že všichni učitelé jsou připraveni v případě potřeby individuálně vysvětlit látku, konzultovat vypracování zadaných domácích úkolů. Žáci mají na každého vyučujícího kontakt, proto neváhejte v případě potřeby vyučující oslovit. Chválím ty žáky, kteří si plní své povinnosti průběžně nikoli na poslední chvíli. Máme mezi žáky i “noční ptáky”, kteří své úkoly posílají poslední den v poslední minutě a někteří se dokonce nezapojují vůbec. Tím samozřejmě vzniká povinnost vyučujícím hledat způsoby, jak se se žáky spojit a navázat komunikaci. Je to velmi komplikované a mělo by být především v zájmu žáků být s učiteli v kontaktu.

Několik málo pozitivních informací a fotografií ze školy

Využili jsme toho, že žáci nejsou ve škole a zahájili jsme některé práce, které jsme plánovali realizovat až o hlavních prázdninách:

– máme téměř hotové obě schodiště na půdu
– probíhá rekonstrukce zahrady
– příští týden budeme měnit ploty před školou
– jsou téměř opravené 3 třídy v 1. patře – 5.A, 5.B a 7.B
– kompletní rekonstrukcí prochází učebna chemie a fyziky
– příští týden zahájíme odvlhčení bývalé školní družiny v suterénu, stejně tak i schodiště do jídelny
– opravuje se prostranství před školní družinou

Návrat do školy bude tedy mnohem radostnější, budeme mít školu zase o něco hezčí.
Všechny vás srdečně zdravím a moc se těším až se zase potkáme v naší krásné škole.

Přeji vám krásné dny
Petra Sandanyová

Předchozí článek
Následující článek