Informace k nástupu dětí z prvního stupně

Vážení rodiče, milí žáci,

organizační záležitosti nástupu žáků prvního stupně do školy najdete v informacích od jednotlivých třídních učitelek.
Prosím Vás o dodržování nastavených pravidel a pokynů zaměstnanců školy. Zároveň si dovoluji požádat o jistou míru shovívavosti, neboť bude jistě nezbytné některá pravidla, v návaznosti na provozní podmínky školy, upravovat.
Ve škole jsme na příchod žáků připraveni a věříme, že se nám společně podaří vše zvládnout.

Těšíme se na vás.
Petra Sandanyová

Předchozí článek
Následující článek