Hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,
ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 budeme hodnotit výsledky vzdělávání v souladu s platnou vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.
Podrobnější metodika, postup při hodnocení najdete v přiloženém souboru.
Z těchto dokumentů je zřejmé, že je nezbytná aktivní účast každého žáka. Proto apeluji především na žáky a následně i rodiče, aby docházelo k pravidelným kontaktům s vyučujícími, odevzdávání zadaných prací a úkolů.

Mgr. Bc. Petra Sandanyová
ředitelka

Vyhláška 211 2020 Sb. (PDF)
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí 2019/2020 (PDF)

Předchozí článek
Následující článek