Letní tábor Nová Pec

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že tábor, který pořádá naše škola v termínu od 5. – 12. 7. 2020 se konat bude, prosím všechny přihlášené o zaplacení částky 3.200,- Kč na účet školy (78-0647390257/0100), ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Dále si vytiskněte formuláře (viz níže), které musíte bezpodmínečně vyplnit před odjezdem na tábor a odevzdat vedoucím u autobusu. Případně si je mohou děti vyzvednout ve škole, v kanceláři EKO.
Je nutné, abyste si pečlivě přečetli pokyny a vyplnili všechny potřebné dokumenty.

Děkuji vám za spolupráci.
PS: Dětem vyřiďte, že se na ně moc těšíme 🙂

Mgr. Olga Michálková
hlavní vedoucí tábora


Informace k táboru (PDF)
List účastíka (Word)
Posudek o zdravotní způsobilosti (Word)
Prohlášení zakonných zástupců (Word)
Táborový řád (Word)

Předchozí článek
Následující článek