Předání pamětních listů deváťákům a poslední zvonění u zvoničky