Informace školní jídelny

Vzhledem k rostoucím cenám za potraviny jsme nuceni od 1. srpna 2020 upravit ceny za stravování a to v následující výši:

• Žáci 6 – 10 let – 26 Kč
• Žáci 11 – 14 let – 29 Kč
• Žáci 15 let a více – 32 Kč
• Svačinky – 12 Kč
• Bývalí zaměstnanci školy – 44 Kč
• Cizí strávníci – 70 Kč

Zároveň žádáme strávníky, kteří platí stravné formou inkasa z účtu, aby si zajistili dostatečný limit pro odchod měsíční platby.


Upozornění pro strávníky platící stravné z účtu
Na měsíc září budou přihlášeni strávníci, kteří chodili na obědy v červnu, zároveň budou zrušeny stravovací zvyklosti (tzn. docházka jen v určité dny) a svačiny. Změny v docházce a přihlášení svačin je nutno nahlásit v kanceláři ŠJ (i telefonicky či e-mailem).

Předchozí článek
Následující článek