Informace k začátku školního roku

Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2020 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od žáků nebude požadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Ve škole budou dodržovány zásady osobní a provozní hygieny podle pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví (dezinfekce rukou, úklid prostor školy, větrání prostor, nevpouštění cizích a nemocných osob do budovy, izolace nemocných, dodržování základních hygienických pravidel, dodržování aktuálních doporučení krajské hygienické stanice v rámci konkrétních protiepidemických opatření).

Uvnitř budovy školy bude omezen pobyt zákonných zástupců a dalších osob na minimum – do školy budou vpuštěni jen v nejnutnějších případech.

V případě vzniku a šíření infekčních nemocí škola zajistí oddělení jedince od ostatních žáků a bude informovat zákonného zástupce žáka, který si bezodkladně žáka vyzvedne. V případě příznaků nemoci již při příchodu žáka do školy – nebude žák do školní budovy vpuštěn. Zákonný zástupce bude informován o povinnosti kontaktovat praktického lékaře V případě přetrvávajících příznaků chronického onemocnění včetně alergického onemocnění je žákovi umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře, že netrpí infekční nemocí.

Předchozí článek
Následující článek