Vyhlášení volného dne

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

s ohledem na doporučení Ministerstva zdravotnictví vyhlašuji volný den pro žáky

na 25.9. 2020.

Školní jídelna a školní družina nebudou v tuto dobu v provozu.

Mgr. Petra Sandanyová
ředitelka

Předchozí článek
Následující článek