Informace k distanční výuce

Vážení rodiče,
od středy 14. 10. přecházíme na distanční výuku. Bude to náročné jako pro vás, tak pro nás, ale především pro děti. Věřím, že i přes počáteční nejistotu a možná i technické problémy (za případné se dopředu omlouvám) vše zvládneme a bude to nová zkušenost pro nás všechny.

Organizační záležitosti:
1. a 2. ročníky        výuka on-line     8:00 h – 9:40 h
3. až 5. ročníky      výuka on-line     8:00 h – 10:45 h
2. stupeň                výuka on-line     dle rozvrhu (bez výchov, drobné úpravy)

Podrobné instrukce obdrží žáci od svých třídních učitelů.

Připomínám, že distanční výuka je povinná, pokud by se žáci nemohli výuky zúčastnit, je nutné je omluvit a se spojit s třídními učiteli pro další pokyny.

Současně upozorňuji, že i v rámci distanční výuky platí některá ustanovení školního řádu, především ta, která se týkají chování žáků a pravidel výuky. Žádám tedy, především žáky 2. stupně o dodržování těchto ustanovení!!!

Žáci mají možnost odebrat si oběd ve školní jídelně za dotovanou cenu. V čase od 11:30 h do 12:00 h si mohou přihlášení žáci odnést oběd ve vlastních jídlonosičích.
Od 26.10.2020 budou mít děti „týdenní“ podzimní prázdniny.

Mgr. Petra Sandanyová
ředitelka

Předchozí článek
Následující článek