Zhodnocení výuky 2. týdne

Vážení rodiče,
další týden je za námi a já bych některé věci, konkrétní kroky osvětlila a zdůvodnila.
Výuka u nás ve škole probíhá opravdu intenzivně. On-line se vyučují všichni žáci, včetně prvňáčků. Samozřejmě jsme zohlednili časovou dotaci podle ročníků, odebrali méně důležité předměty. Z ankety, kterou jste nám vyplnili, moc za to děkuji, bylo zřejmé, že ve většině případů jste s výukou spokojeni. Je jisté, že nelze dosáhnout 100% spokojenosti, ale i tak se snažíme vyjít vstříc všem. Snahou každého pedagoga naší školy, je dát žákům co nejvíce prostoru pro zvládnutí učiva příslušného ročníku, předmětu. Situace je taková jaká je a my se snažíme i v téhle těžké době dělat práci na maximum. Jsem opravdu pyšná na své kolegy, kteří odvádějí výbornou práci, tráví hodiny, desítky hodin u počítače, aby dostáli svému povolání, snad i poslání.
Tento způsob výuky je pro ně mnohem náročnější než stát ve třídě. Náročnější na přípravu, realizaci i získávání zpětné vazby. Bylo by pro nás jistě jednodušší odučit si 1 -2 hodiny týdně a pak dát žákům samostatnou práci. To ale není cesta, kterou chceme jít. Vybrali jsme si náročnější způsob, učíme se novinkám stejně jako děti, za pochodu, ale chceme děti učit a naučit je co nejvíce. Proto možná pro někoho velká náročnost, ale cíl jsem ozřejmila a je jasný. Zvládnout další školní rok bez ztráty kytičky a posunout připravené děti zase o ročník výš.
Pokud by nastala situace, že by některý žák nestíhal, měl s výukou problémy, nabízíme pomoc ve formě individuálního doučování, podporu ze strany asistentů, speciálního pedagoga, vedení školy.
Pozitivní je, že máme zapojeno do výuky 100 % žáků. Některé s menšími výpadky, některé se samostatnou domácí výukou, ale pracují všichni. To je především Vaše zásluha, milí rodiče, a za to Vám velmi děkuji. Děkuji Vám také za Vaši podporu a spolupráci, jenom tak můžeme
toto období zvládnout

S přáním pevného zdraví
Petra Sandanyová
ředitelka školy

Předchozí článek
Následující článek