Projekt ve spolupráci s MAS Šumavsko – Vzděláváme společně

Tento vzdělávací program vzniká spoluprací prachatických učitelů ze ZŠ Prachatice Vodňanská a pracovníků knihovny. Program je rozdělen do osmi tematických bloků a dvou exkurzí, v nichž se žáci 3. ročníků seznamují s tím, jak jsou v konkrétních literárních dílech popsány jižní Čechy.
Děti se zábavnou formou seznamují s městy, hrady, řekami, pohořími, lidovými zvyky atd. ze šumavského regionu. Rozšiřují si poznatky jak ve třídě, tak v netradičním prostředí knihovny. Součástí výukového programu jsou i dvě exkurze na Javorník a do nakladatelství Baobab v Táboře. Z celého programu by měl vzniknout metodický materiál volně přístupný pro další zájemce. Projekt by měl být dvakrát ověřen, aby mohla vzniknout finální verze metodického materiálu.
První ověřování nemohlo být z důvodu mimořádné situace dokončeno, děti se nedostaly na exkurzi do nakladatelství v Táboře. Metodický materiál prošel už i grafickou úpravou, pouze závěrečná exkurze nemohla být dokončena.
Ani druhé ověřování neprobíhá podle plánu. Ověřeny byly zatím pouze tři první tematické bloky.

Mgr. Dagmar Staňková, Mgr. Dagmar Hudeck

Předchozí článek
Následující článek