Poděkování

Vážení rodiče,
dovolte mi, poděkovat Vám za bezproblémový průběh dnešního dne. První den prezenční výuky proběhl, se všemi nutnostmi (testování, účast rodičů, dodržení časů…ap.), naprosto v pohodě.

Děti, tak jak jsem měla možnost se s nimi potkat, byly v klidu, bez stresu a napětí.

Velmi si vážím výborné spolupráci a věřím, že i nadále budeme společně tyto náročné situace zvládat.

Mgr. Bc. Petra Sandanyová
ředitelka​

Předchozí článek
Následující článek