1. B


Třídní učitelka:
Mgr. Martina Hromádková

rozvrh třídy
Den plný her v I. B – 15. 6. 2021
Dům dětí a mládeže připravil dvouhodinový program ke Dni dětí pro školáky. Nabídl jim sedm různých stanovišť v areálu i na přilehlém dopravním hřišti. „Den plný her“ obsahoval hody na různé koše, skákání na míčích, jízdu zručnosti, chůzi na chůdách, triq, skákací panáky, střílení na branku, překážkovou dráhu. Obešli jsme všechno a nasbírali obrázková razítka za absolvování stanovišť. Na závěr každý dostal balónek a malou sladkou dobrotu. Počasí nám přálo, děti byly s netradiční závodivou tělesnou výchovou velmi nadšené.

Beseda Tonda Obal na cestách – 2. 10. 2020 
Naše první beseda se jmenovala „Tonda Obal na cestách“ a přijela za námi paní lektorka Alenka z Ekokomu České Budějovice. Povídala si s námi o tom, jak nakládat s odpady v domácnosti nebo ve třídě. Byli jsme moc šikovní, hodně jsme toho znali. Prohlédli jsme si ukázky granulátů z plastů, skla, papíru… Zvládli jsme určovat, kam které věci patří, když nám doslouží. Za odměnu jsme dostali záložku do knihy s pravítkem, webovými stránkami s hrami a planetami Sluneční soustavy. Hodina nám rychle utekla.


Seznamovací táborák 9. A, B + 1. A, B   – 24. 9. 2020
/Mgr. J. Pangl, Mgr. A. Bísková, Mgr. V. Sítková, Mgr. M. Hromádková/
Z důvodu Covidu – 19 byla zrušena návštěva Matýskovy stezky ve Zbytinách. V rámci navázání nových přátelství s našimi staršími kamarády – patrony, kteří nás budou provázet první třídou, jsme zvolili náhradní variantu – táborák na “Škváráku”.
Po 8. hodině jsme vyšli s našimi staršími kamarády a jejich učiteli Svatopetrskou stezkou směrem ke hřbitovu, přes Hájíček na Škvárové hřiště. Zde 1. A + 9. A rozdělala oheň a opekla si společně vuřty na novém veřejném tábořišti. 1. B + 9. B si prošli hru šipkovanou směrem k ZŠ Národní, kde si všichni společně zahráli hry, též s míčem. I. A si pohrála na venkovním workoutovém hřišti. Poté se skupiny vyměnily. Celodenní pobyt na čerstvém vzduchu byl využit nejen k poznávání se, ale též k osvojování učiva prvouky, TV a PV. Tato akce se velmi povedla i díky pěknému počasí.
Alena Bísková, Martina Hromádková