Časopis Paprsek

pro děti 1. – 9. tříd

Náplň kroužku:

Časopis Paprsek je vydáván nepřetržitě od roku 1981. Vychází v rozsahu 3 čísel v kalendářním roce. Na vzniku každého čísla časopisu se podílejí redaktoři – členové kroužku Paprsek. Vytvářejí reportáže, ankety, rozhovory, recenze, vlastní povídky, křížovky, hledají vtipy, hádanky nebo třeba i recepty. Každé číslo je zaměřené na nějaké téma, např. Strašidla a bubáci, Cizí země, Cestování, Zvířata, Prachaticko apod. Redaktoři k tomuto tématu hledají informace a zpracovávají své příspěvky. Každá třída na škole pravidelně přispívá do Paprsku svou vlastní stránkou. Časopis vychází v nákladu 200 ks. a mívá kolem 40ti stran.

OCENĚNÍ

 2. místo v soutěži Školní časopis roku 2017
2. místo v soutěži Školní časopis roku 2014

  

Časopis k náhlédnutí

38. ročník – 2019/20

Paprsek-2019/20-02
Paprsek-2019/20-01

37. ročník – 2018/19

Paprsek-2018/19-03
Paprsek-2018/19-02
Paprsek-2018/19-01

36. ročník – 2017/18

Paprsek-2017/18-03
Paprsek-2017/18-02
Paprsek-2017/18-01