OCENĚNÍ ZA 2. MÍSTO V SOUTĚŽI ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU

OCENĚNÍ ZA 2. MÍSTO V SOUTĚŽI ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU

V uplynulých dnech převzal zástupce ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, ocenění za 2. místo v Jihočeském kraji v soutěži Školní časopis roku 2014 v kategorii časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň a postupuje do kola celostátního. Které výtisky školního časopisu Paprsek nás reprezentovaly, si můžete prohlédnout v dolní části zprávy. Pochvala za toto krásné umístění patří všem členům redakční rady i jejich vedoucím.

Mgr. Alena Nachlingerová