Dovedné ruce

pro děti 1. – 5. třídy

Náplň kroužku:

Zájmový kroužek rozvíjející výtvarné a pracovní činnosti. Děti mají možnost se seznámit s různými technikami malby a kreslení, koláží, mozaikou atd., v pracovní části se zabýváme využitím různých materiálů k vytvoření rozličných výrobků.