Fotografický kroužek

pro děti 1. – 5. tříd

Náplň kroužku:

Žáci si osvojí práci s fotoaparátem, základní funkce a nabídka menu. Dále vyzkouší si jak fotit různé motivy. Portrét, krajina, architektura, detail,… Základy focení v exteriéru, interiéru, ateliéru. Vyzkouší si vyrobit fotorekvizitu, postavit kompozici, vytvořit domácí ateliér. Vytvořit fotografii a dále upravit v pc.