Granty, projekty

V realizaci
S přáteli přes hory a doly
Mámo, táto, hrajeme si
Pomáháme dětem se vzděláním
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Vzděláváme společně
Rekonstukce centra zájmového vzdělávání ZŠ Vodňanská, Prachatice

Sportem k utužení dobrých sousedských vztahů  – sportovní turnaje s partnerskou školou z Grafenau
V souladu s přírodou a jazykem  – program na ŠPR Jelemek; exkurze na Stezce v korun. stromů v Neureichenau
Během za zdravím, přátelstvím a k cíli – soutěž ve smíšených štafetách složených ze žáků a pedagogů

Ukončené
Projekt Vodňanka
Šance pro všechny
S novou dílnou za zručností
Výuka k různosti
Team-K
S jazyky do světa