Jídelna

Kapacita jídelny: 450 obědů
Počet strávníků: průměrně 360 žáků a pracovníků školy
Doplňková činnost:
ŠJ nabízí možnost závodního stravování pro podniky a instituce, průměrně vaříme pro 40 cizích strávníků.

tel: 388 317 794, 724 130 285
e-mail:
zsvodsj@centrum.cz

Vedoucí ŠJ: Bc. Markéta Ivanová
Vedoucí kuchařka:
Lenka Attendornová
Ostatní zaměstnanci:
Monika Nováková, Alena Sitterová, Dagmar Jakoubková, Petra Kolafová

Dokumenty

Jídelní lístek – obědy a svačiny
Provozní řád ŠJ
Přihláška ke stravování
Svačiny – pravidla, přihláška
Informace k platbě obědů z účtu
Podrobné informace k přihláškám a odhláškám obědů
Přihlašování, odhlašování, změna obědu přes internet
Označování alergenů v pokrmech
Hmotnost porcí

Odhlášky, způsob objednání a výběru jídla v ŠJ

Manipulovat s obědy (přihlášky a odhlášky) lze nejdéle do 7:30 hod. téhož dne. Výběr obědů č. 2 se provádí minimálně 2 dny dopředu.
Odhlášky lze provádět po telefonu (388 317 794, 724 130 285) nebo prostřednictvím e-mailu (zsvodsj@centrum.cz)
Ve školní jídelně je možnost výběru mezi dvěma jídly. Výběr mezi jídly se provádí prostřednictvím objednávkového boxu, prostřednictvím portálu www.strava.cz (viz  Přihlašování, odhlašování, změna obědu přes internet), případně přes mobilní aplikaci na Google Play – Strava.
V případě, že daný den bude počet objednávek obědu č. 2 20 a méně, bude automaticky zrušeno vaření tohoto oběda a objednávka strávníka bude převedena na oběd č. 1.

Informace k platbě částky za čip

Cena 115,- Kč za čip na stravování je posuzována jako vratná kauce. Po skončení stravování je nutné čip vrátit nejpozději do 6 měsíců, jinak vratná kauce za čip v hodnotě 115,- Kč propadá a bude použita na náhradu vzniklé škody. (tzn. že tato částka za čip propadá a později již čip není možné vrátit!)

Rozpis výdeje jídel

cizí strávnící
11:00 – 11:30 hod. – výdej na talíře a do jídlonosičů

žáci a pedagogové
10:45 – 13:45 hod

Strava ve školní jídelně se vydává v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí jídelny tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provoz školy.

Pokladní hodiny vedoucí školní jídelny

pondělí – čtvrtek
06:30 – 08:00
11:00 – 11:30 a 12:00 – 13:30
pátek
06:30 – 08:00
11:00 – 11:30 a 12:00 – 13:30

V těchto hodinách je vedoucí ŠJ vždy v kanceláři nebo v kuchyni na vyřizování veškeré agendy (mimo případné nemoci nebo školení). V ostatním čase, při nepřítomnosti vedoucí kanceláře, lze vše vyřídit v kuchyni. Na prodej obědů bude vždy stanoven rozpis pokladních hodin zvlášť.

Ceník jídel vařených ve školní kuchyni

Stravování dětí 1. – 4. ročník (7.-10. rok věku) *
26 kč
Stravování dětí 5. – 9. ročník (11.-14. rok věku) *
29 kč
Děti nad 15 let *
32 kč
Pravidelné stravování cizích strávníků
70 kč

* Nově, podle vyhlášky č. 107/2005, se vypočítáva cena obědu dle věku dítěte k 31.8. daného školního roku. Již není směrodatný přímo ročník, do kterého žák nastupuje, ale jeho věk k danému datu.

Ceny jídel pro cizí strávníky, Jednorázového stravování skupin

pracovní dny
sobota/neděle
snídaně
45 kč
56 kč
oběd *
65 kč
85 kč
oběd, balíček na cestu
75 kč
večeře
65 kč
85 kč

* Oběd dospělí. Žáci nad 15 let – 63,- Kč, II. st. 61,- Kč, I. st. 58,- Kč
STRAVOVÁNÍ SE POSKYTUJE 20 A VÍCEČLENNÝM SKUPINÁM.