SOUHRNNÉ INFORMACE

Žák  Rodiče   Veřejnost  Souhrnné informace
Identifikační údaje
Kompletní identifikační údaje školy,
IČ, IZO, REDIZO. Součásti školy, údaje o zřizovateli.
Granty, projekty
Přehled grantů a projektů, z kterých škola čerpá finanční prostředky.
GDPR
Základní informace jak se zpracovávají osobní údaje, resp. osobní údaje

žáků školy.
Prohlášení o přístupnosti
Závazek školy k zpřístupnění své webové stránky
v souladu se zákonem o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.
ŠVP
Základy učebního plánu, osnovy školního vzdělávacího programu.