Lidové tance – Šumaváček

pro děti 1. – 5. tříd

Náplň kroužku:

Seznámení s tradiční lidovou kulturou ve zvycích a obyčejích prostřednictvím lidových her a tanců, např. „Vynášení Morany“, a „Otvírání studánek“, dávný způsob vyjádření citů, obdivů, poděkování nebo prosby k přírodě