Logopedické cvičení

pro děti 1. – 9. tříd

Náplň kroužku:

Kroužek správného mluvení funguje na naší škole již pátým rokem. Mohou ho navštěvovat žáci, kteří nemají ještě vyvozené některé hlásky a zároveň nejsou v péči klinického logopeda, nebo jiného logopedického odborníka. Setkáváme se pravidelně jedenkrát týdně, kdy procvičujeme a vyvozujeme problematickou hlásku a rozšiřujeme slovní zásobu. Žáci vždy odcházejí s úkolem do příštího setkání, protože pokud se nepracuje pravidelně doma, nemá návštěva tohoto kroužku žádný smysl. Radost nám udělají úsměvy dětí, které poprvé zaslechnou ve své řeči hlásku, kterou neuměly vyslovit.
Mgr. Dagmar Hudeck a Mgr. Dagmar Staňková