Spolek přátel školy

Spolek přátel školy je na základě společného jednání rady rodičů a ředitelky školy pro školu partnerem, jako občanské sdružení podporující akce a život školy organizačně i finančně.
Důraz je kladen na dobrou spolupráci s radou rodičů ve stejných oblastech jako v minulých letech a rozšiřovat spolupráci třídního učitele a rodičů jeho třídy. Konkretizace spolupráce po jednání s radou rodičů  v průběhu roku. Cíleně zlepšovat komunikaci s rodiči, zaměřit se na osvětu, přístupy k hodnocení atd.
Tradiční akce: ples školy, táborák na závěr školního roku,  plavecký a lyžařský výcvik, finanční podpora výletů, exkurzí,  finanční podpora kulturních programů pro žáky,  turnaj v odbíjené rodiče – žáci – učitele, Den otevřených dveří, stravovací komise, spolupráce  v činnosti výchovné komise. Účast na evaluaci školy.

 Základní údaje

– Registrace 20. 1. 1992 u Ministerstva vnitra ČR
– IČO 41880528
– Stanovy Spolku jsou k dispozici u členů rady rodičů a vedení školy
– Nejvyšší orgán: rada rodičů ( zástupci jednotlivých tříd)

Členové Rady rodičů – 2018/2019

I. A
Lenka Vávrová, Věra Kreiplová
I. B
Olga Klementová, Věra Vlčková
I. C Jana Bursová, Marcela Lošťáková
II. A
Pavel Pelikán, Hana Fialová
II. B
Jana Neumannová
III. A
Hedvika Medřická, Jana Fáberová
III. B
 manželé Šimkovi
IV. A
Miroslava Trůblová, Jana Fáberová
IV. B
Zuzana Novotná, Ivana Krejsová
V. A
Petra Ondrišová, Marcela Rosová
V. B
manželé Šimkovi
VI. A
Marcela Vincencová, Ivana Pokorná
VI. B
Vanda Chvalová, Blanka Fafejtová
VII. A
Iva Krejsová
VII. B
Hana Paclíková, Tereza Ksandrová
VIII. A
Dana Čejková
VIII. B
Vanda Chvalová, Zuzana Novotná
IX. A Lucie Slišková
IX. B
Jitka Šefránková

Dokumenty

Zápis z valné hromady – 21. 10. 2019