Spolek přátel školy

Spolek přátel školy je na základě společného jednání rady rodičů a ředitelky školy pro školu partnerem, jako občanské sdružení podporující akce a život školy organizačně i finančně.
Důraz je kladen na dobrou spolupráci s radou rodičů ve stejných oblastech jako v minulých letech a rozšiřovat spolupráci třídního učitele a rodičů jeho třídy. Konkretizace spolupráce po jednání s radou rodičů  v průběhu roku. Cíleně zlepšovat komunikaci s rodiči, zaměřit se na osvětu, přístupy k hodnocení atd.
Tradiční akce: ples školy, táborák na závěr školního roku,  plavecký a lyžařský výcvik, finanční podpora výletů, exkurzí,  finanční podpora kulturních programů pro žáky,  turnaj v odbíjené rodiče – žáci – učitele, Den otevřených dveří, stravovací komise, spolupráce  v činnosti výchovné komise. Účast na evaluaci školy.

 Základní údaje

– Registrace 20. 1. 1992 u Ministerstva vnitra ČR
– IČO 41880528
– Stanovy Spolku jsou k dispozici u členů rady rodičů a vedení školy
– Nejvyšší orgán: rada rodičů ( zástupci jednotlivých tříd)

Členové Rady rodičů – 2019/2020

  I. A Pavlína Tomanová – Sabová, Mazáčková
  I. B Tomáš Dresler, Jana Hanakovičová
  II. A Lenka Vávrová, Věra Kreiplová
  II. B Anna Salabová, Olga Klementová
  III. A Marcela Lošťáková, Jana Bursová
  III. B Pavel Pelikán, Hana Fialová
  III. C Jana Neumannová, Miroslava Bohdalová
  IV. A Hedvika Medřická, Jana Fáberová
  IV .B Božena, Jaroslav Šimkovi
  V. A Jana Fáberová
  V. B Zuzana Novotná, Ivana Krejsová
  VI. A Petra Ondrišová, Marcela Rosová
  VI. B manželé Šimkovi
  VII. A Marcela Vincencová, Ivana Pokorná
  VII. B Blanka Fafejtová
  VIII. A Ivana Krejsová
  VIII. B Hana Paclíková, Tereza Ksandrová
  IX. A Dana Čejková
  IX. B Vanda Chvalová

Dokumenty

Zápis z valné hromady – 21. 10. 2019