Pěvecký sbor

pro děti 3. – 9. tříd

Náplň kroužku:

Sborový zpěv je zájmový kroužek otevřený pro žáky 3. – 9. ročníků a je dotovaný jednou vyučovací hodinou týdně. Během celého školního roku se sbor zapojuje do školních i mimoškolních aktivit. Vystupuje při různých akcích školy  jako jsou vánoční trhy nebo při tradiční akci „Česko zpívá koledy“ na Velkém náměstí, na jaře zahajuje velikonoční výstavu a účastní se setkání bývalých a současných zaměstnanců v Národním domě společně se ZŠ Národní a ZŠ Zlatá stezka. Součástí hodin sborového zpěvu je také příprava žáků na pěveckou soutěž nebo na talentové zkoušky. Do repertoáru sboru patří jak písně umělé, tak i lidové, dvojhlasy či kánony.  Členové pěveckého sboru mají společnou rekvizitu a to klobouky s logem školy.