Pracovníci

VEDENÍ ŠKOLY
 
Jméno
Pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Bc. Sandanyová Petra
Ředitelka školy
388 30 2021
sandanyova@vodnanka.cz 
zs@vodnanka.cz
 
Mgr. Grabmüllerová Šárka
Zástupkyně ředitelky
388 302 020
grabmullerova@vodnanka.cz
zs@vodnanka.cz

PEDAGOGOVÉ
Jméno
Tř. uč.
Telefon
E-mail
Mgr. Andraschková Lenka
388 302 025
andraschkova@vodnanka.cz
Mgr. Beyerová Jana
388 302 025
beyerova@vodnanka.cz
Mgr. Bísková Alena
388 317 294
biskova@vodnanka.cz
Mgr. Doležalová Lenka
388 317 294
dolezalova@vodnanka.cz
Mgr. Dvořáková Martina
388 302 023
dvorakova@vodnanka.cz
Mgr. Foltínová Libuše
388 302 023
foltinova@vodnanka.cz
Mgr. Grabmüllerová Šárka
388 302 020
grabmullerova@vodnanka.cz
Mgr. Hromádková Martina
388 317 294
hromadkova@vodnanka.cz
Mgr. Hřebečková Jitka
388 302 025
hrebeckova@vodnanka.cz
Mgr. Hudeck Dagmar
388 317 294
hudeck@vodnanka.cz
Mgr. Jandová Monika
388 317 294
jandova@vodnanka.cz
Mgr. Kaiml Petr
388 302 028
kaiml@vodnanka.cz
Mgr. Kaimlová Petra
388 302 029
kaimlova@vodnanka.cz
Mgr. Ludačková Michaela
388 302 023
ludackovam@vodnanka.cz
Mgr. Lustigová Renata
388 317 294
lustigova@vodnanka.cz
Mgr. Michálková Olga
388 302 023
michalkova.olga@vodnanka.cz
Mgr. Michálková Tereza
388 302 023
michalkova.tereza@vodnanka.cz
Mgr. Ondok Vlastimil
388 302 029
ondok@vodnanka.cz
PaedDr. Pangl Jaroslav
388 302 028
pangl@vodnanka.cz
Mgr. Panglová Jitka
388 302 023
panglova@vodnanka.cz
Mgr. Pelikánová Petra
388 317 294
pelikanova@vodnanka.cz
Mgr. Sítková Vladimíra
388 302 026
sitkova@vodnanka.cz
Mgr. Staňková Dagmar
388 317 294
stankova@vodnanka.cz
Mgr. Štroblová Lenka
388 302 026
stroblova@vodnanka.cz
Mgr. Študlar Pavel
388 302 023
studlar@vodnanka.cz

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ A PREVENCE
Pracovník
Pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Kaimlová Petra
Výchovný poradce
388 302 029
kaimlova@vodnanka.cz
Mgr. Grabmüllerová Šárka
Metodik prevence
388 302 020
grabmullerova@vodnanka.cz
Mgr. Vlastimil Ondok
Speciální pedagog
388 302 029
ondok@vodnanka.cz

VYCHOVATELKY
Pracovník
Umístění ŠD
Telefon
E-mail
Teringlová Jana

(vedoucí vychovatelka)
budova ŠD 2.patro
388 302 027
Mgr.Matoušková Pavla
třída 3. A
388 317 294
matouskova@vodnanka.cz
Kubičková Aneta
budova ŠD 1.patro
388 302 027
kubickova@vodnanka.cz
Šmejkalová Ivana
CEV Dřípatka
724 982 457
smejkalova@vodnanka.cz
Voplakalová Kateřina
budova ŠD suterén
388 302 024
voplakalova@vodnanka.cz

ASISTENTI PEDAGOGA
Pracovník
Telefon
E-mail
Hoidekrová Hana
388 302 023
hoidekrova@vodnanka.cz
Mgr. Matoušková Pavla
388 302 023
matouskova@vodnanka.cz
Mikyska Ivo, DiS.
388 302 023
mikyska@vodnanka.cz
Teringlová Jana 
388 302 027
teringlova@vodnanka.cz
Kubičková Aneta
388 302 027
kubickova@vodnanka.cz
Šmejkalová Ivana
724 982 457
smejkalova@vodnanka.cz
Voplakalová Kateřina
388 302 024
voplakalova@vodnanka.cz

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
Pracovník
Pozice
Telefon
E-mail
Nováková Libuše
Vedoucí ekonomka PaM
388 302022
novakova@vodnanka.cz
Sarauerová Hana
Účetní školy
388 302022
sarauerova@vodnanka.cz
Bc. Ivanová Markéta
Vedoucí školní jídelny
388 317794
zsvodsj@centrum.cz
 
Pracovník
Pozice
Telefon
Jindřich Kačer
Školník, údržbář
388 302 020
Kubová-Cinádrová

Veronika
Uklízečka
388 302 020
Mazáčová Jana
Uklízečka
388 302 020
Růžičková Margita
Uklízečka
388 302 020
Turková Marta
Uklízečka
388 302 020
 
Pracovník
Pozice
Telefon
Attendornová Lenka
Hlavní kuchařka
388 317 794
Sitterová Alena
Kuchařka
388 317 794
Nováková Monika
Kuchařka
388 317 794
Jakoubková Dagmar
Pomocná kuchařka
388 317 794
Kolafová Petra
Pomocná kuchařka
388 317 794

SZČ – CEV DŘÍPATKA
Pracovník
Pozice
Telefon
E-mail
Mgr. Dvořáková Blanka
Pedagog volného času
739 369 457
dvorakova.blanka@dripatka.cz
dripatka@dripatka.cz
Mrázová Vlasta, DiS
Pedagog volného času
606 035 508
mrazova@dripatka.cz
dripatka@dripatka.cz