Prohlášení o přístupnosti

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky www.vodnanka.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek
a mobilních aplikací, a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.vodnanka.cz.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s normou ČSN EN 301 549 V2.1.2 a standardem WCAG
2. 1. z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

• některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text

• některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu DOC nebo XLS

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 12. 2019.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba, kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu zs@vodnanka.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz