Projektové vyučování

Hlavním cílem projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě, spojit obsah učení se životemJedná se o nejkomplexnější vyučovací metodu. Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z různých stran.
Obliba projektové výuky pramení právě z toho, že tato metoda umožňuje překlenout roztříštěnost poznatků a častou odtrženost výuky od reality života.
Hlavním znakem projektové výuky je, že žáci projekt realizují od jeho plánování, přes realizaci, až po vytvoření konkrétního výstupu projektu a svoje zkušenosti zprostředkovávají druhým. Žáci své vědomosti využijí pro zpracování konkrétního výstupu, ale naučí se i tento výstup prezentovat, obhájit před okolím.
Projekty obsahují činnosti skupinové i individuální. Za jeho úspěšnou realizaci jsou odpovědni všichni žáci ve skupině. Každý za nějaký konkrétní krok.
Téma projektu zůstává v přirozeném kontextu a není vytrháváno ze souvislostí. Žáci se neučí na uměle vytvořených příkladech, ale na skutečných problémech. Projektová metoda vnímá svět celistvě, takový totiž ve skutečnosti je.
Výhodou výstupu z projektu je jeho hmatatelnost. Žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili. To je velmi efektivně motivuje k práci.

Co žákům a pedagogům projektová výuka přináší?

  • ·         spojuje učení, hru a zážitek
  • ·         umožňuje výběr rolí a témat individuálně i ve skupinách
  • ·         žáci si zvykají na spolupráci a komunikaci v týmu
  • ·         žáci zažijí pocit úspěchu
  • ·         učitelé uplatňují pozitivní hodnocení
  • ·         učitel se stává rádcem, nemá již hlavní roli jediného nositele a předkladatele informací
  • ·         uplatnění získaných dovedností v běžném životě dětí
Zdroj:
Projektové vyučování – Zdravý životní styl