Rekonstrukce centra zájmového vzdělávání

Rekonstrukce centra zájmového vzdělávání
reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007939

Hlavním cílem předkládaného projektu je modernizace a rozšíření zázemí pro zájmové vzdělávání zejména v oblasti odborné jazykové přípravy a znalosti práce s digitální a výpočetní technikou. Cíle bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu školy.

Specifické cíle projektu:

  1. Zlepšení podmínek pro zájmové vzdělávání pro žáky a pedagogické pracovníky a to rekonstrukcí budovy školy a vytvořením nové učebny.

  2. Zlepšení bezbariérového přístupu prostor školy a tím realizovat proinkluzivní opatření.
  3. Zvýšení kvality zájmového vzdělávání v oblasti výuky cizích jazyků a v práci s digitálním technologiemi.
  4. Zvýšení budoucí uplatnitelnosti žáků na pracovním trhu a zvýšení jejich kompetencí pro navazující studium na středním stupni vzdělávání.
  5. Zpřístupnění zájmového vzdělávání i žákům ostatních škol z města Prachatice.

Výstupem bude: rekonstrukce vedlejší budovy školy – vytvoření jedné nové učebny určené pro zájmové vzdělávání žáků ZŠ. Učebna bude následně vybavena nábytkem a technologiemi. Učebna bude bezbariérově přístupná prostřednictvím schodolezu, který bude pořízen v rámci projektu. Projekt je v souladu se Specifickým cílem 2.4. IROP a vychází z MAP rozvoje vzdělávání v ORP Prachatice. Projekt je v souladu s Programem rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 a Koncepcí podpory mládeže na období 2014-2020.
Mgr. Bc. Petra Sandanyová
ředitelka