RODIČE

Žák  Rodiče   Veřejnost  Souhrnné informace
Bakaláři
Přihlášení do systému, přehled hodnocení a docházky žáka.
Kontakty
Telefonní a e-mailové kontakty na vedení a zaměstnance školy.
Měsíční plán, organizace
Měsíční plán akcí, plány výuky na aktuální měsíc, organizace školního
roku, plán třídních schůzek a pohovorů.
Stránky tříd
Prostor pro zveřejnění třídních událostí. Články, třídní fotogalerie, odkazy.
Jídelna
Základní informace ŠJ, dokumenty, ceny jídel, jídelníček, elektronické objednávání, nabídka stravování pro cizí strávníky.
Školní družina
Dokumenty, kontakty, provoz, přihlašování, poplatky.
Fotogalerie
Fotografie ze školních akcí, možnost stažení fotografií i celých alb.
Zájmové kroužky
Soupis školních kroužků, u vybraných s popisem a fotografiemi.
Spolek přátel školy
Základní informace, členové rady, dokumenty.
Rozvrhy, zvonění
Přehled rozvrhů všech tříd, rozpis zvonění.
Facebook
Školní stránka pro zveřejňování událostí z prostředí naší školy.
Youtube
Školní kanál pro zveřejňování videí ze
školních akcí.