Sportovní klub

pro děti 4. – 6. tříd

Náplň kroužku:

Činnost kroužku je zaměřena na všestrannou pohybovou aktivitu žáků. Účastníci získávají atletickou průpravu a dovednosti potřebné pro kolektivní míčové hry. Např. basketbal, házenou, vybíjenou, volejbal, fotbal, florbal.