Taneční kroužek

pro děti 1. – 5. tříd

Náplň kroužku:

Motto „ Tanec je skrytý jazyk duše.“ (Martha Graham, tanečnice a choreografka)
Taneční kroužek je určen pro žáky 1. – 5. tříd a probíhá v úterý od 15:00 – 16:00 hod. Tancuje se v rytmu moderní hudby. Děti se učí hudebně pohybovým aktivitám a jednoduchým tanečním sestavám. Tanec rozvíjí smysl pro rytmické cítění , pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Tanec přispívá nejen k fyzickému, ale i psychickému rozvoji osobnosti, získání správného držení těla a kultivovanou formu pohybu.Taneční průprava je nejen vhodným způsobem, jak dětem umožnit pravidelný pohyb, ale také pomáhá začlenit se do skupiny děti.