VEŘEJNOST

Žák  Rodiče   Veřejnost  Souhrnné informace
Jídelna
Základní informace ŠJ, dokumenty
ke stažení, ceny jídel, jídelníček, elektronické objednávání,
nabídka stravování pro cizí strávníky.
Kontakty
Telefonní a e-mailové kontakty
na vedení a zaměstnance školy.
Dokumenty ke stažení
Výroční zpráva, školní řád, formuláře, návrh rozpočtu.
Fotogalerie
Fotografie ze školních akcí,
možnost stažení fotografií i celých alb.
Facebook
Školní stránka pro zveřejňování událostí z prostředí naší školy.
Youtube
Školní kanál pro zveřejňování videí
ze
školních akcí.